Ποίοι είμαστε

H Be.Brokers παρέχει διαμεσολάβηση και πλήρη εξυπηρέτηση σε περισσότερα από 1000 προϊόντα και υπηρεσίες από 55 ασφαλιστικές εταιρίες μέσω μίας πλατφόρμας που τα συγκεντρώνει όλα.
Διαχειρίζεται την έκδοση συμβολαίων όλων των κλάδων ασφάλισης, την είσπραξη, την αποζημίωση και την καταβολή προμηθειών με εργαζόμενους αφοσιωμένους στην καθημερινή στήριξη και εξυπηρέτηση των συνεργατών.
Φροντίζει για την άρτια εκπαίδευση όλων των συνεργατών της και διαθέτει προγράμματα εκπαίδευσης και οικονομικής στήριξης για νέους ασφαλιστές.
Προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε ασφαλιστές καθώς και σε επιχειρήσεις που προωθούν ασφαλιστικά προγράμματα.
Η Be.Brokers λειτουργεί ως πρακτοριακή εταιρεία στα πρότυπα ενός full-serviced Β2Β insurance marketplace.

Υποκαστήματα Be.Brokers