Υπηρεσίες

Ασφάλιση ιδιωτών.

 • Ασφάλιση υγείας
 • Ασφάλιση ζωής
 • Ασφάλιση περιουσίας
 • Ασφάλιση αυτοκινήτου
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης
 • Επενδυτικά προγράμματα
 • Τραπεζικά προϊόντα

 

Στείλτε μας το αίτημά σας στις ακόλουθες διευθύνσεις ή καλέστε μας και ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος θα ανταποκριθεί άμεσα

Ασφαλίζεις ζωής, υγείας, αποταμιευτικών προγραμμάτων και ομαδικών

[email protected]        τηλ. 2144001011

Ασφαλίσεις γενικών ασφαλίσεων εκτός αυτοκινήτου

[email protected]              τηλ. 2144001015

Ασφαλίσεις αυτοκινήτου

[email protected]                      τηλ. 2144001017

Για συνεργασίες με το κανάλι διανομής agency system ή αν επιθυμείτε να σας ανοίξουμε γραφείο απευθυνθείτε στο

[email protected]

Για συνεργασίες με το κανάλι διανομής πρακτόρων απευθυνθείτε στο

[email protected]

Για κάθε άλλο αίτημα στο [email protected]

Ασφάλιση Επιχειρήσεων.

 • Τεχνικές ασφαλίσεις
 • Ασφάλεια μεταφορών
 • Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής, υγείας και αποταμίευσης
 • Ασφάλιση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων
 • Αστική ευθύνη επιχειρήσεων
 • Περιβαλλοντική αστική ευθύνη
 • Αστική ευθύνη επαγγελματιών