Μια χρονιά – ρεκόρ για τη Be.Brokers Α.Ε.

Μια χρονιά – ρεκόρ για τη Be.Brokers Α.Ε.

Το 2021 αποτέλεσε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την Be.Brokers

 

Η εταιρεία βελτίωσε την παροχή υπηρεσιών προς συνεργάτες ανεβάζοντας το επίπεδο και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Σε πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών της συμμετείχαν 127 συνεργάτες και η Be.Brokers έλαβε συνολική βαθμολογία ικανοποίησης 8,9 στα 10.

Επιπλέον τα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων και η αύξηση της παραγωγής της είχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στα 5 έτη που δραστηριοποιείται στην αγορά διαμεσολάβησης.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Αύξησε την ασφαλιστική παραγωγή κατά 41% ξεπερνώντας τα 15 εκ.€
  2. Αύξησε τα έσοδα προμηθειών κατά 37% στα 3,14 εκ.€
  3. Αύξησε τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 66% στις 290.332€
  4. Αύξησε τα Κέρδη κατά 77% στις 202.178€

Η σύγκριση σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά το 2017 –5 χρόνια πριν- είναι απολύτως ενδεικτική: Τα έσοδα προμηθειών από 1,09 εκ.€ τριπλασιάστηκαν στα 3,14 εκ.€ το 2021, τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων από ζημιές 481.897€ γύρισαν σε κερδοφορία 290.332€.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, μίας δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς, αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας το 2022.

Εκτιμάται ότι τα έσοδα προμηθειών θα αγγίξουν τα 4 εκ.€, αποδεικνύοντας πως παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες η Be.Brokers προσελκύει νέους συνεργάτες καθώς την εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι, έχοντας πλέον περάσει τις 700 ενεργές συνεργασίες με ασφαλιστικούς πράκτορες.